iStock-674159700.jpg
Foto: iStock
Cruiseturisme:

Slik blir cruiseturistene lønnsomme på land

Havn

Mulighetene er store for dem som tør å satse, men det krever samarbeid mellom aktørene på land.

Nordlandsforskning har på oppdrag av Norges forskningsråd undersøkt hvordan cruiseturismen kan bidra til større helårlig regional og nasjonal verdiskaping for landbaserte virksomheter på norske cruisedestinasjoner.

Undersøkelsen ble gjennomført våren 2017 og bygger på svar fra 101 næringsaktører. Svarerne representerer reiselivsbedrifter, cruise-/ skipsagenter, havnemyndigheter, destinasjonsselskap/ turistkontor og cruise-/ bedriftsnettverk.

Tørre å satse

Rapportens konklusjon var at selve viljen til å satse er den viktigste faktoren for å få cruiseturistene til å legge igjen mer penger på land. Videre var det fem forhold som er særlig viktig for å lykkes.

  • Bedriftene på destinasjonen må samarbeide godt.
  • Det må tilbys unike produkt.
  • Åpningstidene i butikker og attraksjoner må være tilpasset cruiseanløp.
  • Kaikapasitet og kailøsning i havna må være på plass.
  • Cruiseagenten må ha erfaring og nettverk.

Rapporten finner du her