KS Bedrifts Havneteam På Vippetangen Krediter Gerardo Poblete
Sjøfrakt kan berge liv om den erstatter tungtransport på vei. Fra venstre: direktør Kjell-Olav Gammelsæter og fagsjef Bernt C. Lind-Aaby. (Foto: Gerardo Poblete)
Trafikksikkerhet

Tungtransporten er på avveie

Havn

Over halvparten av tunge kjøretøy som ble kontrollert i 2021 hadde feil og mangler. Useriøse aktører som jukser er en risiko for trafikksikkerheten og hindrer godsoverføring.

- I 2021 kontrollerte Statens vegvesen 79.856 tunge kjøretøy. Av disse hadde 43.168 feil og mangler, sier fagsjef Bernt C. Lind-Aaby i Norske Havner.

- Når man vet at tunge kjøretøy er involvert i hvert tredje dødsfall i trafikken, og at utbedring av tekniske feil halverer risikoen for ulykker, er det skremmende at over halvparten av kjøretøyene som blir kontrollert har feil og mangler.

Transportøkonomisk institutts (TØI) rapport «Tunge kjøretøy og trafikkulykker – Norge sammenlignet med andre land i Europa» stadfester at selv om Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder trafikksikkerhet, ligger vi langt etter det som gjelder ulykker med tunge kjøretøy.

Høyere dødstall fra tungtrafikken

- At Norge har om lag 35 prosent flere drepte i ulykker med tunge kjøretøy per innbygger enn gjennomsnittet i Europa, viser en utvikling som går i feil retning, fortsetter Lind-Aaby.

I sitt innspill til NTP 2022-2033 skriver Statens vegvesen at de kontrollelementene som gir best trafikksikkerhet er teknisk tilstand, vinterutrustning, sikring av last og kjøre- og hviletid.

- Kontroll av tungekjøretøy er viktig for trafikksikkerheten, og beregninger fra transportøkonomisk institutt viser at utbedring av tekniske feil kan omtrent halvere risikoen for ulykker. Da er det smått utrolig at det ikke gjennomføres flere kontroller. 

Mer tilsyn og mer sjøfrakt

TØI-rapporten foreslår en helhetlig og koordinert innsats innenfor et spekter av tiltaksområder for å bedre trafikksikkerheten, herunder overføring av godstransport til sjø og bane, skjerpet kontroll av tunge kjøretøyers stabilitetsegenskaper og bedre samordning av tilsynsfunksjonene.

- Med transportveksten som er varslet, er dette en utfordring som myndighetene må ta på alvor. Derfor etterlyste Norske Havner flere kontroller og strengere sanksjoner i vårt innspill til NTP og en reell satsning på sjøtransport, avslutter Lind-Aaby.