IMG 3424
DEBATT: Kjell-Olav Gammelsæter (i midten) stilte tirsdag på Godsalliansens arrangement under Arendalsuka. Her er han flankert av Jahn Cato Bakken i Norsk Sjømannsforbund, Ivar Engan i Maritimt Forum, Jane Sæthre i Norsk Jernbaneforbund og Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet. Foto: Steinar Q. Andersen
Arendalsuka 2021:

Vil stressteste nasjonal transportplan

Havn

– En god Nasjonal transportplan (NTP) vil være avgjørende for om Norge innfrir sine klimaforpliktelser. Dagens plan er ikke i nærheten, sier Kjell Olav-Gammelsæter i Norske Havner.

Tirsdag deltok han på et arrangement under Arendalsuka i regi av Godsalliansen, og det hadde fått tittelen «Fremtidens samferdsel – hvorfor fungerer ikke NTP-prosessen?».

Da Nasjonal transportplan for 2022-2033 ble lansert tidligere i år, gikk Kjell-Olav Gammelsæter og Norske Havner ut og sa at planen burde skrotes.

– Dette er en fallitterklæring for demokratiet. Det er svært skuffende at partitaktiske hensyn går foran forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv. Om vi har lært én ting, så er det at viktige transportplaner ikke bør besluttes nært et valg, sa Gammelsæter den gang. Og han har ikke endret mening gjennom sommeren.

Stresstest

– Nei, dagens transportplan klarer på ingen måte å følge opp regjeringens klimamelding. En ny regjering og et nytt storting bør stressteste denne planen mot klimaarbeidet. Da vil de nok se at det må gjøres store endringer før vi kan innfri våre forpliktelser, sier Gammelsæter.

På Godsalliansens arrangement var også andre organisasjoner kritiske til transportplanen.

– NTP forteller ikke hvordan vi skal endre hvordan vi transporterer gods i Norge. Hvis næringslivet skal legge om sine løsninger, er det behov for langsiktighet. Hvis ikke er det ingen som tar sjanse på å legge om fra lastebiler, sier Jane Sæthre i Norsk Jernbaneforbund.

Lite grønt skifte

– Vi mener at NTP ikke inviterer til en større debatt om et grønt skifte. Vi er oppgitt over at man kun trekker frem teknologiske løsninger som svaret på alt. Ja, det kommer gode løsninger, men det er ikke nok. Vi må allerede nå starte arbeidet med å løfte mer av godstransporten fra vei og over på jernbane og sjø, sier Sæthre.

Hun fikk støtte fra Jahn Cato Bakken i Norsk Sjømannsforbund som etterlyste en diskusjon om hvordan sjøveien skal oppleves som attraktiv for godstransport.

– Vi er en kystnasjon, og det burde derfor være langt billigere å bruke sjøtransport enn å bygge enda flere veier. Når systemet gjør at det likevel er mye billigere å fylle en trailer, så er det ikke rart at folk velger dette, sier Bakken.

Vil ha veiprising

Norske Havner er også opptatt av at vi må få en langt mer rettferdig og bærekraftig konkurranse mellom de ulike transportformene.

– I dag kjører de utenlandske lastebilene tilnærmet gratis på motorveier betalt av skattebetalerne, mens skipsfarten må betale for sine egne kostnader. Slik kan det ikke fortsette. Vi trenger en ordning med veiprising for tungtransport, sier Gammelsæter.

Godsalliansen hadde også invitert fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet til å komme med sine betraktninger på møtet i Arendal.

– Jeg synes NTP tar altfor lite hensyn til klimafotavtrykket fra utbygging av infrastruktur, og det handler hovedsakelig om bygging av veier. Veier har en mye enklere finansieringsform, blant annet gjennom bompenger, enn jernbane og sjø. Da er det veldig lett å velge vei som tiltak i budsjettene, sier Schlaupitz.

Han er oppgitt over at dagens NTP er full av konflikter mellom ulike mål.

– Det er vanskelig å gå med på noe annet enn at klima og miljø må ha en helt overordnet rolle i en planprosess som NTP. Slik er det ikke i dag. Blir det en ny regjering forventer jeg at de går gjennom hele NTP på nytt og angriper utfordringene på en helt annen måte, sier han.

FULLT HUS: Godsalliansens arrangement var godt besøkt og ble også strømmet for de som ikke tok turen til Arendal. Foto: Steinar Q. Andersen