Et arbeidsmiljø består både av fysiske faktorer og psykiske faktorer. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har interesse av at arbeidsmiljøet er utformet og tilrettelagt slik at arbeidet lar seg utføre på en best mulig måte innenfor gitte økonomiske og tidsmessige rammer, uten å belaste arbeidstaker unødig.