"IA-avtalen" er inngått av partene i arbeidslivet - arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen - for å gjøre det norske arbeidslivet mer inkluderende.

Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

IA-avtalen består av en sentral og en lokal del. Den sentrale delen setter tre mål: å redusere sykefraværet, øke andelen med redusert arbeidsevne i arbeidslivet og å øke yrkesaktivitet for eldre arbeidstakere. Her finner du IA-avtalen 2019-2022

For å få bistand og støtte til arbeidet med IA-avtalens mål og innsatsområder på den enkelte arbeidsplass, kan virksomheter inngå samarbeid med sitt nærmeste NAV Arbeidslivssenter.

Relevante artikler