Et helhetlig og robust system for internkontroll vil gjøre energibedriftene bedre rustet for lovpålagte oppgaver innen Beredskap, HMS og Kvalitet og miljø. Vi må sette klare mål for bedriftens arbeid. Gjeldende krav og retningslinjer bør være veiledende i arbeidet vårt.