Sykefraværsarbeidet bygger gjerne på en tredelt strategi - å fremme helsen, å forebygge uhelse og å rehabilitere på en effektiv måte.

Den første delen handler om å skape trivsel, utvikling og vekst, den andre om å forhindre skader og sykdom, og den tredje om å gjøre eventuelle sykefravær kortest mulig.

Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven har fastsatt noen møtearenaer og tidsfrister for oppfølgingsarbeidet. Hensikten er å få innarbeidet en forpliktende oppfølgingskultur og en god dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykemelder og NAV. 

Artiklene under tar for seg spesifikke tema. Klikk også på boksen «Ofte stilte spørsmål» for å lese mer. Kontakt oss gjerne om du ikke finner svar på det du lurer på.

Relevante artikler