1200025282.jpg

AMS-utrulling - typisk arbeid som løses med midlertidig ansettelse

Ansettelse • Energi

Myndighetene har bestemt at energiselskapene skal installere og ta i bruk AMS (Avanserte Målings og Styringssystemer) til alle kunder innen 1. januar 2019. 

Noen vil sikkert velge å sette bort dette arbeidet til andre (entreprise), mens andre kanskje ønsker å knytte til seg egen arbeidskraft. De som ønsker å tilknytte seg egen arbeidskraft, skal vite at et oppdrag av en slik karakter er en typisk midlertidig ansettelse, og godt innenfor hjemmelen for midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven § 14-9 (a).

Slike midlertidige ansettelser ansettes på "engasjement". Midlertidigheten kan enten beskrives med "inntil jobben er gjort", eller man kan angi en sluttdato, som kan forlenges dersom det er behov. Perioden kan imidlertid ikke være lenger enn 4 år (sammenhengende).

Ferie, sykefravær og lønnede permisjoner, vil ikke gi "avbrudd" i tjenesten, slik at ny 4-årsperiode starter. Egen oppsigelse (som ikke trekkes tilbake), vil normalt medføre at 4-årsperioden "restartes", dersom vedkommende begynner i arbeidet igjen.