Hva er arbeidstid?

Arbeidstid • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Arbeidstid er den tiden arbeidstakeren er til disposisjon for bedriften. Fritid er den tiden arbeidstakeren ikke står til disposisjon for sin arbeidsgiver.

Arbeidstid inkluderer både den tid arbeidstakeren faktisk utfører arbeid, samt opphold på arbeidsplassen med forpliktelse til å arbeide. Beredskapsvakt på arbeidsplassen regnes altså som arbeidstid.

For beredskapsvakt utenfor arbeidsplassen (hjemmevakt) teller en viss andel med som arbeidstid, som hovedregel minst 1/7 av vakttiden i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-4 (3).

I KS Bedrift-området er alminnelig arbeidstid for de fleste som hovedregel 37,5 timer per uke.

Den alminnelige arbeidstiden kan ikke overstige 9 timer per 24 timer. Medarbeidere som har belastende arbeidstidsordninger, blant annet med natt- og helgearbeid, kan ha krav på redusert timeantall per uke, 35,5 timer eller 33,6 timer per uke på bestemte vilkår. (Hovedtariffavtalen og Bedriftsavtalen kapittel 1, punkt 4.2, Energiavtalene § 5.2).

I noen tilfeller er det mulig å forlenge den alminnelige arbeidstiden. Det er aktuelt når arbeidet er av særlig passiv karakter. Disse bestemmelsene finner du i arbeidsmiljøloven § 10-4 (2).