Varsling Foto Bruce Mars Unsplash For Nett
Illustrasjonbilde. (Foto: Bruce Mars / Unsplash)
Nemndløsning for gjengjeldelsessaker

Påstander om «straff» for varsling skal vurderes av Diskrimineringsnemnda

Varsling • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Varslingssaker kan lede til tvist på arbeidsplassen. Fra 1. juli 2021 av skal Diskrimineringsnemnda håndtere påstander om gjengjeldelse etter varsling. 

Både arbeidsmiljøloven og diskrimineringsombudsloven blir endret for å innføre den nye ordningen. Høsten 2020 leverte Samfunnsbedriftene høringssvar om forslaget.

Vårt standpunkt var at tvisteløsning av saker knyttet til varsling fortsatt bør behandles i de alminnelige domstolene. Men om man valgte en nemndsløsning, var det bedre å legge sakene til en nemnd som alt finnes, og da helst Diskrimineringsnemnda.

Varslingssaker kan være krevende å håndtere for begge parter av konflikten. Dersom du har behov for bistand i forbindelse med en tvist eller en konflikt, kan du som medlem av Samfunnsbedriftene ta kontakt med vår arbeidsgiverservice.