Våre advokater og rådgivere jobber bredt innen arbeidsgiverfeltet og HR, men har særlig kompetanse innen arbeidsrett og tariffavtaler. I tillegg til å gi råd kan de gi mer omfattende bistand i forbindelse med ting som vanskelige personalsaker, problematiske sykefravær, virksomhetsoverdragelser og nedbemanninger.

  • Medlemmer kan få opp til to timers gratis bistand i en enkelt sak.
  • For hver sak vil bistand ut over de to gratistimene bli fakturert. Dette gjøres for å sikre at alle medlemmene får lik tilgang til ikke-fakturert bistand.
  • Av rettferdighetshensyn har vi også en begrensning på antall gratistimer som hvert enkelt selskap kan benytte seg av i løpet av et år.

Vi kan tilby en svært gunstig medlemspris på vår fakturerte bistand. Som medlem hos oss får du mye spesialkompetanse for pengene.

Her finner du vilkårene for betalt bistand fra Samfunnsbedriftenes advokater (krever innlogging) 

For andre typer rådgivere gjelder egne satser.

Ta kontakt med Samfunnsbedriftenes Arbeidsgiverservice om du trenger bistand.