Henrik 2 For Nett
– Jeg prøver å være en lyttende leder, og bruker mye tid på relasjonsbygging, sier daglig leder Henrik Stangnes i Polarbadet.
Lederintervjuet: Henrik Stangnes

Bærekraftig folkehelsearbeid

Lederintervjuer • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Vi prøver hele tiden å finne grønne løsninger som reduserer vårt avtrykk på klimaet. Med de rette folka og stort spillerom til å være kreative, er jobben med bærekraft og samfunnsvar på dagsorden hver dag.

Det sier daglig leder Henrik Stangnes i Polarbadet. Han forteller at det er mange utfordringer med å drifte et badeland i Bardufoss på 69 grader nord. Å tenke bærekraft er imidlertid ikke blant dem. 

– Som badeland bruker vi mye energi på å drifte anlegget. For ca. ti år siden tok bedriften store oppgraderinger av det tekniske anlegget knyttet til varme og ventilasjon. Oppgraderingen resulterte i gjenbruk av varmen vi har i badelandet. Vi henter ut fuktigheten av luften, og bruker den til å varme opp bassengene. Dermed sparer vi over en million kilowattimer i året, samtidig som vi halverer vårt vannforbruk, sier Stangnes – som er rask til å dele æren med de ansatte:

– Denne oppgraderingen ble gjort fordi vi har en meget kompetent og fremoverlent teknisk leder som stilte noen kritiske spørsmål om strømbruk og hva vi kan gjøre for å redusere den. Hans visjon er «alt er mulig». 

Latter og folkehelse

Polarbadet i Bardufoss er et fullverdig badeland med attraksjoner for hele familien. Her finner du vannsklie, stupetårn, vannattraksjoner, idrettsbasseng, boblebad inne og ute, et terapibasseng, tyrkisk dampbadstue og vanlig badstue.

– Det mest inspirerende med denne jobben er å se den gleden kundene våre opplever av å besøke oss. Mestringsfølelse, latter og smil gir inspirasjon til å fortsette å utvikle produktene vi tilbyr, sier Stangnes.

Han er tydelig på at et badeland er viktig for både hode og kropp.

– Svømmeopplæringen i Norge er bra sammenlignet med andre land, men vi har enda mer å gå på. Vi setter fokus på viktigheten av svømmeopplæring, samtidig som vi fronter folkehelseperspektivet ved svømming. Det er faktisk veldig god og belastningsfri trening som jeg tror mange kunne nytt godt av.

Stangnes sier at de jobber med en handlingsplan for å øke aktiviteten i bedriften, både med svømmeopplæring, kurs, konkurranser og arrangementer.

­– Som 100 prosent kommunalt eid selskap, er min største oppgave å få eierne på banen for å si noe om hva de forventer av bedriften, hvilke utviklingsmuligheter de ser for seg – og når bedriften kan forvente frisk kapital til arbeidet, sier han.

Lyttende og relasjonsbyggende

Til tross for sin unge alder, har Henrik Stangnes (29) allerede bygget seg en bred plattform. Før han startet som daglig leder i Polarbadet 1. mars, hadde han jobbet i ni år som badevakt, skiftleder og fungerende daglig leder ved badelandet. Han er utdannet lærer med bachelorgrad i kroppsøving, og tar en mastergrad i faget ved siden av jobb. I tillegg er han utdannet helikopterpilot fra USA, og har skaffet seg politisk erfaring som leder av Målselv Arbeidsparti.

– Mine ansatte bør nok svare på spørsmålet om hvilken type leder jeg er. Men jeg prøver å være en lyttende leder, og bruker mye tid på relasjonsbygging blant de ansatte, sier Stangnes.  

– Hvis en skal utvikle et eierskapsforhold til arbeidsplassen sin, er det viktig at en har god relasjon mellom de ansatte, og like viktig at det er god relasjon mellom ledelsen og de ansatte. På denne måten lærer jeg om styrker og svakheter hos de ansatte, og kan enklere legge til rette for personlig utvikling gjennom tillit og ansvar. 

– Som leder må jeg være resultat- og utviklingsorientert. Når tiltak skal settes inn, legger jeg opp til at de ansatte får mene noe om hvilke tiltak vi skal sette inn. Sammen når vi målene. HMS og sikkerhet er viktig i et badeland. Vi har derfor jevnlig kompetanseutvikling og handlingsplaner for kompetanseheving knyttet opp mot dette, sier Stangnes.

Følger samfunnsutviklingen

– Jeg har stor tro på offentlige selskaper, og ser viktigheten av disse under krevende tider. Det gir mange stabile arbeidsplasser og skaper forutsigbarhet for det offentlige, sier Stangnes.

Han sier at koronapandemien har utviklet arbeidslivet til å bli mer fleksibelt og løsningsorientert enn tidligere – selv om det ikke gjelder overalt.

– For mange yrkesgrupper vil nok denne fleksibiliteten gjøre at en ikke må jobbe fra et spesifikt kontor for å få utført sine arbeidsoppgaver. I vår bransje er det imidlertid annerledes, siden vår jobb er fysisk med kunder i et basseng. Dette kan ikke gjøres på et Teams-møte, og våre badevakter kan naturligvis ikke ha hjemmekontor og følge opp badegjester over nettet. 

Koronapandemien har ifølge Stangnes også gitt andre effekter:

– Vi ser en økende grad av ungdommer som ikke har fått sin første jobb under pandemien, slik de ellers kanskje ville fått. Vi ser også at det er mer utfordrende å få tak i ungdommer som ønsker seg en ekstrajobb etter pandemien.

– Som leder tror jeg vi må tilpasse oss samfunnet og den utviklingen som skjer, slik at en henger med i utviklingen av arbeidslivet. Vi må være gode på å rekruttere inn de riktige menneskene, og fremsnakke arbeid og arbeidslivet.