DSC2053
– Mange har nok erfart at de ønsker en tydelig leder helt til de får det. Jeg ønsker å drive tillitsbasert ledelse med stor takhøyde, og prøver å ha fokus på at tydelige mål og de ansatte er nøkkelen for å lykkes som leder og virksomhet, sier Nils-Erik Haagenrud i Rogaland brann og redning IKS.
Lederintervjuet:

– Må speile samfunnet og eierkommunene

Lederintervjuer • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Interkommunale selskaper (IKS) er svaret på stadig nye krav til norske brann- og redningsvesen, sier brann- og redningssjef Nils-Erik Haagenrud i Rogaland brann og redning IKS.

Han mener at kravene som stilles til kommunene på hans forvaltningsområde vil medføre at det blir færre og større brann- og redningsvesen.

– Det er ikke til å stikke under en stol at det er noe politisk skepsis til å outsource kommunale oppgaver til for eksempel et IKS. Derfor er det viktig at vi som kommunalt eide bedrifter er bevisste på å speile samfunnet og eierkommunene, sier Haagenrud.

Han har 20 års erfaring som brann- og redningssjef i Fredrikstad, Midt-Hedmark og Rogaland. Haagenrud begynte karrieren i brann- og redningstjenesten i 1986 etter noen år i luftforsvaret. Ved siden av Norges brannskole, har han høgskoleutdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse.

Haagenrud er opptatt av å bidra med å skape gode forutsetninger til ledere som skal håndtere komplekse hendelser, og er bidragsyter til implementering av Enhetlig ledelsessystem (ELS) nasjonalt. Han er leder av Norsk Brannbefals Landsforbund, og har deltatt i en rekke nasjonale prosjekter, blant annet brannstudien som vurderte brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk.

Hvilken type leder er du?

– Andre bør kanskje svare på det. Jeg er ikke så glad i å snakke om egen fortreffelighet. Som person er jeg glad i mennesker, noe jeg mener er en meget viktig lederegenskap. Jeg ønsker å være en lyttende og tydelig leder med et strategisk blikk og mål. Så har nok mange erfart at de ansatte ønsker en tydelig leder helt til de får det. Jeg ønsker å drive tillitsbasert ledelse med stor takhøyde, og prøver å ha fokus på at tydelige mål og de ansatte er nøkkelen for å lykkes som leder og virksomhet.

Hvilke fremtidsvisjoner har du for selskapet?

– Vi er i sluttfasen med en omorganisering for å få på plass en fremtidsrettet organisasjon. Dem skal speile samfunnet og ha evne til å endre seg etter samfunnsoppdraget, brukerne og de ansattes forventninger, endrede økonomiske vilkår og risiko i forvaltningsområdet.  

– Hovedmålet er å ha fokus på VI-kultur, mangfold, kompetanse og ikke minst kjerneoppgaver. Som en stor virksomhet innen brann- og redningstjenesten skal vi være et nasjonalt fyrtårn innen noen av kjerneoppgavene, som vi skal dele raust med andre.

Hva er det mest inspirerende i jobben din?

– Jeg bruker å si at vi som er så heldige å ha fått en jobb med et så viktig samfunnsoppdrag, har vunnet i Lotto. Variasjonen og spennet i de operasjonelle og administrative oppgavene med motiverte medarbeidere med kompetansemangfold, har gjort at jeg har jobbet innenfor brann- og redningstjenesten i 34 år.

Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

– Mye er regulert gjennom normative krav i forskrift på hva de ansatte må ha. Men vi jobber også med kartlegging av behov og egen virksomhetskompetanse, kompetanseplaner, lederutvikling, LEAN-metodikk, osv. En del av den fremtidsrettede organiseringen går på analyse, utvikling og IKT. Det håper jeg vil gi gode resultater blant annet innen digitale løsninger og erfaringslæring. Der har vi en vei å gå.

Og med bærekraft?

– Vi prøver å være bevisste ved innkjøp og investeringer. Det gjelder blant annet overgang til elektriske kjøretøy, miljøvennlige slokkemidler og miljøvennlige løsninger under øvelser. Jeg er i tillegg trygg på at Covid-19-pandemien og bruk av nye digitale løsninger vil få oss til å tenke nytt. Det er både økonomisk rasjonelt og bra for miljøet.

Hvordan tror du arbeidslivet vil endre seg fremover, og hvordan vil dette påvirke ledelse?

– Vi kommer til å bli utfordret på strammere økonomiske rammer, tettere samarbeid og større brann- og redningsvesen. Det innebærer at vi må ha vilje og evne til raske endringer. Strategi med evne til å løfte blikket vil utfordre oss som ledere. Suksessfaktorer vil være endringsvilje, ta i bruk ny teknologi og være en attraktiv arbeidsgiver. Jeg er helt sikker på at vi som ledere vil bli utfordret av Z-generasjonen.

Har du hatt nytte av medlemskapet i Samfunnsbedriftene, og i så fall hvordan?

– Samfunnsbedriftene er en viktig bidragsyter som vi benytter til råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål hvor vi ikke har intern kompetanse. Lederopplæring og det faglige nettverket innenfor brann og redning har skapt et enda tettere samarbeid, som er særdeles viktig for oss som virksomhet. Samfunnsbedriftene Brann og redning gjør et viktig arbeid med å løfte viktige nasjonale spørsmål for brann- og redningstjenesten.