Merethe Eik For Nett
– Jeg er positivt skrudd sammen, og tenker at kommunalt eide bedrifter vil være minst like viktige fremover, sier Merete Eik i Stavangerregionen Havn IKS.
Lederintervjuet: Merete Eik

Skal realisere eiernes miljøambisjoner

Lederintervjuer • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– De neste ti årene skal vi redusere klimagassutslipp i egen virksomhet med 80 prosent, sier havnedirektør Merete Eik i Stavangerregionen Havn IKS.

Hun er utdannet ved universiteter i Oslo, USA, London og Aalborg, og har blant annet jobbet ved Rogaland Teater i 16 år – 11 av dem som direktør. I 2013 dro hun en snau kilometer videre ut mot Vågen i Stavanger for å bli direktør for en av Norges desidert største havner med 60.000 årlige anløp, 680 dekar næringsareal, 80.000 TEU-containere, 5.500 meter kai og nærmere 500.000 cruisegjester.

Det er ikke spesielt små dimensjoner over fremtidsvisjonene heller:

– Vi jobber med en visjon om å være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn. Det er en ambisjon som er lett å forstå og enkel å huske. Og så er det noe å strekke seg etter – en visjon skal helst være litt uoppnåelig, sier Eik.

Hvilken type leder er du?

– Jeg er en engasjert og entusiastisk leder som er opptatt av å lede havnen i et langsiktig perspektiv. Alle ansatte skal oppleve at de er en viktig del av utviklingen i havnen og det å jobbe mot strategiske mål.

Hva er det mest inspirerende i jobben din?

– Det mest inspirerende er nok bredden i det jeg får anledning til å jobbe med. Det kan være alt fra krevede oppkjøp av eiendomsselskap, arrangere «Havnelangs» – åpen dag i havnen, og representere havnen i politiske, kommersielle og (inter)nasjonale sammenhenger.

Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

– Alle ansatte har stor grad av ansvar selv, og veldig gode muligheter til å delta på kurs og kompetansehevende arrangementer som de ønsker.

Og med bærekraft og samfunnsansvar?

– Vi har over tid jobbet internt med å lage en ny strategisk miljøplan for havnen. Den er ambisiøs og ble nylig godkjent i styret. Planen skal bidra til å realisere eiernes miljøambisjoner, blant annet ved at vi skal redusere klimagassutslipp i egen virksomhet med 80 prosent innen 2030.

Hvordan tror du arbeidslivet vil endre seg fremover, og hvordan vil dette påvirke ledelse?

– Det er vanskelig å spå på generelt grunnlag, ettersom alle konsekvensene av koronapandemien ennå ikke er kjente. Oljeprisfallet er også et avgjørende premiss som vil kunne gi fundamentale endringer for oljenasjonen vår. Arbeidslivet fremover vil avhenge av hvor tilpasningsdyktige og endringsvillige både ledere og bedrifter er. Jeg tror også at reisevirksomhet i bedrifter generelt, og blant ledere spesielt, vil endre seg til et mye lavere nivå. Det vil ikke minst skje fordi vi nå har erfart hvor effektivt det er med digital møtevirksomhet. Det er bra for miljøet og kostnadssiden i bedriftene, men ikke så bra for flyselskapene.

Hva tenker du om framtidsutsiktene til kommunalt eide bedrifter?

– Jeg er positiv skrudd sammen, og tenker at kommunalt eide bedrifter vil være minst like viktige fremover. Det gjelder ikke minst fordi vi har et samfunnsansvar i tillegg til at noen av oss driver kommersielt. Trygge eiere er også grunnleggende positivt for langsiktighet, overlevelsesevne og forutsigbarhet.

Har du hatt nytte av medlemskapet i Samfunnsbedriftene, og i så fall hvordan?

– Jeg har hatt stor glede og nytte av medlemskapet, både gjennom faglig utbytte i ulike sammenhenger, nettverksbygging og påvirkningsmuligheter via Norske Havner i Samfunnsbedriftene. Det er bra å ha en tydelig kanal inn mot nasjonale myndigheter.