Gårdsøvelse 2 2019
Brannsjef Laila Lien Østgård i Valdres brann- og redningstjeneste IKS gir instrukser til medarbeidere på en gårdsøvelse.
Lederintervjuet: Laila Lien Østgård

Trenger digital kunnskap og endringsledelse

Lederintervjuer • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

– Arbeidslivet står foran store teknologiske endringer. Dette fordrer digital kunnskap hos lederne, og vil stille krav til kompetanse i endringsledelse.

Det sier brannsjef Laila Lien Østgård i Valdres brann- og redningstjeneste IKS. Hun leder et selskap med 100 ansatte som har ansvar for 4.500 kvadratkilometer i kommunene Vang, Etnedal, Sør-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre.

Brann- og redningstjenesten står allerede midt i den teknologiske utviklingen, enten det er kommunikasjon med innbyggerne på SMS eller stadig mer avansert brannteknisk utstyr. Det preger også arbeidet med kompetanseheving.

– Vi ser at en kombinasjon av formell- og realkompetanselæring med høy grad av erfaringsdeling er en god metode for utvikling av kompetanse i vårt selskap, sier Østgård.

Hun har ledet det interkommunale selskapet siden etableringen i 2018. Den gang kom Østgård fra stillingen som brannsjef i en av dagens eierkommuner, Sør-Aurdal. Østgård er i utgangspunktet elektroingeniør, men har siden tatt beredskapsutdanning ved Norges brannskole, og blir i høst ferdig med en mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse ved Universitetet i Stavanger.

Hvilken type leder er du? 

– Jeg etterstreber å være en teambygger som ser medarbeiderne med deres fulle potensial og begrensninger. Videre mener jeg å være en særs målbevisst leder som utfordrer vedtatte oppfatninger og metoder.

Hvilke fremtidsvisjoner har du for selskapet? 

– Et kontinuerlig mål er å utvikle organisasjonen med skreddersøm for de oppgaver vi til enhver tid står overfor. Vår visjon for tjenesten er null skader på helse, miljø og verdier.

Hva er det mest inspirerende i jobben din? 

– Det er å få arbeide med, forske på og utvikle samfunnssikkerhetsarbeid med befolkningens trygghet for øye.

Hvordan jobber dere med bærekraft og samfunnsansvar i din bedrift? 

– Vi gjør bevisste valg ved innkjøp og i arbeidsmetoder slik at det skal ha minst mulig ugunst for ytre miljø. Vi arbeider kontinuerlig med effektivisering av innsatsen ved hendelser som innebærer potensielle skadelige utslipp.

Hva tenker du om framtidsutsiktene til kommunalt eide bedrifter? 

– Jeg tror ikke det vil være en vedvarende økning av kommunalt eide bedrifter sett i lys av flere kommuneslåinger. Samtidig tror jeg at interkommunale selskaper har befestet sin eksistens og vist vei for hvordan man kan lykkes med større kommunale organisasjoner til felleskapets beste.

Har du hatt nytte av medlemskapet i Samfunnsbedriftene, og i så fall hvordan? 

– Ja, absolutt. Jeg opplever Samfunnsbedriftene som en god støttespiller og pådriver i saker som angår brann og redning.