Trenger du råd i en vanskelig personalsak?

Trenger du råd i en vanskelig personalsak?

Samfunnsbedriftenes Arbeidsgiverservice består av fem kompetente rådgivere. Med sin allsidige bakgrunn står de klare til å støtte deg i rollen som arbeidsgiver.

Alle som er medlem i Samfunnsbedriftene kan kontakte oss for faglige råd og veiledning innen tariff og andre arbeidsgivertema. Tjenesten er inkludert i medlemskapet. Problemstillinger som krever mye arbeid blir fakturert etter avtale. Her kan du lese om vilkårene for slik bistand.

Her på nettsiden finner du nyttig informasjon og svar på vanlige spørsmål.

Vi kan også holde kurs for ledelsen i din bedrift, eller kanskje sammen med andre (medlems)bedrifter i nærheten. Slik arbeidsgiveropplæring kan finansieres av OU-midler. Ta kontakt, så ser vi hva vi får til.