Samfunnsbedriftene har en rammeavtale med Actecan for medlemmer som trenger pensjonsrådgivning.

Våre medlemmer kan benytte seg av rammeavtalen med Actecan i alle pensjonsspørsmål. Dette kan for eksempel være aktuelt om man vurderer å endre fra offentlig tjenestepensjon til innskudd- eller hybridpensjon.

Actecan er et uavhengig pensjonsrådgivningsselskap som i tillegg til generell rådgivning tilbyr utredninger og beregninger innenfor forsikringer og pensjon.

(Foto: Rene Böhmer)