Samfunnsbedriftene representerer medlemsbedriftene i forhandlingene om nye tariffavtaler. Tariffavtalene gir våre bedrifter tilgang til et moderne og rammepreget avtaleverk som åpner for stor lokal handlefrihet. 

Hovedavtalen gjelder alle bedriftene og regulerer forhandlingsordningen og samarbeid.

Energiavtale I & II gjelder våre energibedrifter. Bedriftsavtalen gjelder bedrifter innen avfall, IKT, næring/eiendom, parkering, revisjon, vann og avløp og Biblioteksentralen. Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder våre øvrige medlemsbedrifter som ikke er knyttet til Bedriftsavtalen eller energiavtalene.

I tillegg gjelder noen særavtaler.

OBS: Grunnet koronaepidemien ble årets forhandlinger utsatt til høsten 2020. I boksene under kan du se forhandlingsdatoene for de ulike tariffområdene.