Bedriftsavtalen eller «Hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor» gjelder våre medlemsbedrifter innen bransjene:

  • avfall/gjenvinning
  • havner (kun selvstendige rettssubjekt)
  • vann og avløp
  • revisjon
  • IKT-bedrifter
  • parkering
  • næring/eiendom
  • Biblioteksentralen