Hestehov.jpg

Bedriftsavtale-forhandlingene 2016

Bedriftsavtalen • Avfall | Andre bransjer

For å gjøre det lettere å gjennomføre oppgjøret ute i bedriftene, har vi utvidet protokollteksten med forklaringer vi tror kan være nyttige.

Oppgjøret har en beregnet årslønnsvekst på 2,4 prosent (alle grupper). Ansatte i gruppe 1 er sikret et lønnstillegg på minst kr. 2100, men mange vil få noe mer.

For gruppe 1 er det ikke lagt opp til ordinære forhandlinger om lokal «pott» med hjemmel i Bedriftsavtalen kap. 3-1-1. Men dersom de økonomiske forhold tilsier det, kan det gjennomføres «særskilte lokale forhandlinger» med hjemmel i kap. 3.3.

Merk at forhandlinger med bakgrunn i kap. 3.3 ikke har noen ankebestemmelse. Dette innebærer at det er arbeidsgivers siste tilbud som gjelder.

Bedriften gjennomfører lokale forhandlinger på vanlig måte for ansatte i gruppe 2 (stillinger med kun lokal lønnsdannelse). Bedriftene bør imidlertid vente med både lokale forhandlinger og med å gjennomføre resultatet av oppgjøret til resultatet av uravstemningen er klart den 25.november, kl. 12:00. 

Nærmere informasjon om resultatet etter oppgjøret

Protokoll