Kar i truck.jpg
Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter 2018-2020 (Bedriftsavtalen) har nå trådt i kraft.
Bedriftsavtalen 2018-2020

Bedriftsavtale-forhandlingene 2018

Bedriftsavtalen • Avfall | Andre bransjer

Forhandlingsresultatet av 9. mai er nå behandlet og godkjent av alle parter.

Innholdet i den nye Bedriftsavtalen er dermed gyldig fra 1. mai i år, og kan iverksettes hos de av våre medlemmer som følger den.

Det var den 9. mai kl 12:00 at KS Bedrift kom til enighet med LO-K, YS-K, Unio og Akademikerne-K om ny Hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen).

Alle disse forbundene har nå behandlet og godkjent forhandlingsresultatet.

Bedriftsavtalen gjelder bransjene:

  • avfall/gjenvinning
  • vann og avløp
  • revisjon
  • IKT-bedrifter
  • parkering
  • næring/eiendom
  • Biblioteksentralen

Den nye Bedriftsavtalen vil bli publisert så snart den er ferdigredigert. Her finner du protokollen fra forhandlingene.

Årets tariffoppgjør var et såkalt «hovedoppgjør» der hele avtalen var oppe til revisjon. KS Bedrift kommer tilbake til de berørte medlemmene med utfyllende informasjon.

Kontaktpersoner KS Bedrift:

Barbro Noss, direktør for arbeidsliv
Mobil: 402 36 492

Frode B. Nilssen, direktør KS Bedrift Arbeidsgiverservice
Mobil: 480 09 337