håndtrykk.jpg
Partene er kommet til enighet i mellomoppgjøret om Bedriftsavtalen (Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter).
Mellomoppgjør om Bedriftsavtalen

Bedriftsavtale-forhandlingene 2019 - partene er enige

Bedriftsavtalen • Avfall | Andre bransjer

KS Bedrift ble på kvelden den 14. mai enige med LO-K, Akademikerne, YS-K og Unio om lønnstillegg for ansatte som følger Bedriftsavtalen. Tilleggene gjelder med virkning fra 1. mai 2019.

Tilleggene som partene er kommet til enighet om er innenfor en ramme på 3,2 prosent, noe som er i tråd med «frontfaget».

Det er også enighet om at det endelige resultatet fra kommuneoppgjøret vedrørende offentlig tjenestepensjon skal gjelde for Bedriftsavtalen når det foreligger.

- Jeg er tilfreds med at forhandlingene ble gjennomført godt innenfor fristen og at resultatet er på linje med sammenlignbare tariffområder, sa administrerende direktør i KS Bedrift, Øivind Brevik.

Årets tariffoppgjør var et såkalt mellomoppgjør der man forhandlet om lønn og lønnstillegg.

Her finner du vedlegg til protokollen

Bedriftsavtalen gjelder bransjene:

  • avfall/gjenvinning
  • vann og avløp
  • revisjon
  • IKT-bedrifter
  • parkering
  • næring/eiendom
  • Biblioteksentralen

KS Bedrift kommer tilbake til de berørte medlemmene med mer informasjon.

Her finner du et informasjonsskriv om tariffoppgjøret 2019 for bedriftene som følger Bedriftsavtalen som vi har sendt ut til alle berørte administrerende direktører / daglige ledere.

Kontaktpersoner KS Bedrift:
Barbro Noss, forhandlingsdirektør
Mobil: 402 36 492
barbro.noss@ksbedrift.no

Frode B. Nilssen, direktør KS Bedrift Arbeidsgiverservice
Mobil: 480 09 337
frode.nilssen@ksbedrift.no