Forhandlinger Om Bedriftsavtalen 2020 2022 For Nett
Fra oppstarten av forhandlingene om Bedriftsavtalen den 23. september 2020.
Bedriftsavtalen 2020 - 2022

Bedriftsavtale-forhandlingene 2020 - partene er enige

Bedriftsavtalen • Avfall | Andre bransjer

Samfunnsbedriftene ble ved midnatt natt til 24. september enig med LO-Kommune, Akademikerne-Kommune, YS-Kommune og Unio om en videreføring av gjeldende Bedriftsavtale uten endringer.

Løsningen innebærer at det heller ikke ble fordelt penger i form av generelt tillegg eller endring i satser i det sentrale oppgjøret. Resultatet etter at de lokale forhandlingene er gjennomført vil likevel ligge på nivå med resultatet i frontfaget, 1,7 prosent. 

- Jeg er fornøyd med at partene er enige om en forhandlingsløsning, sier forhandlingsleder Barbro Noss. - Det er likevel skuffende at partene ikke kom til enighet om noen utvikling av avtalen i dette oppgjøret, legger hun til. 

Det er satt frist til 15. oktober for godkjenning av forhandlingsresultatet. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om gjennomføringen av årets lokale forhandlinger i løpet av denne uken. 

Lurer du på om din bransje er berørt? Sjekk boksen oppe til høyre på denne siden.

Her finner protokollen fra oppgjøret.

Spørsmål om oppgjøret kan rettes til forhandlingsleder Barbro Noss eller direktør arbeidsgiverservice Frode B. Nilssen.