hybridpensjon-foto-rawpixel (2).jpg
Alle bedrifter som følger Bedriftsavtalen bør vurdere om hybridpensjon kan være fordelaktig. (Foto: rawpixel)
Rapport om hybridpensjon i Bedriftsavtalen:

Hybridpensjon er konkurransedyktig

Bedriftsavtalen • Avfall | Andre bransjer

En ny rapport utarbeidet på vegne av partene til Bedriftsavtalen bekrefter at hybridpensjon er konkurransedyktig i forhold til offentlig tjenestepensjon. Bedrifter som følger avtalen bør vurdere hvilken ordning som er best.

KS Bedrift har sammen med arbeidstakerorganisasjonene tatt initiativ til å få utarbeidet en rapport om hvordan den alternative pensjonsordningen i Bedriftsavtalen står seg holdt opp mot den endrede offentlige tjenestepensjonsordningen (påslagsmodellen). Denne siste ordningen trer i kraft fra 1. januar 2020.

Rapporten fra Actecan viser at både arbeidstakere og bedrifter kan være godt tjent med å gå over fra offentlig tjenestepensjon til hybridpensjon.

Hver bedrift bør vurdere

Hvilken pensjonsordning som er mest fordelaktig avhenger blant annet av sammensetningen av arbeidstakere i bedriften, og må vurderes individuelt.

KS Bedrift oppfordrer de konkurranseutsatte bedriftene som følger Bedriftsavtalen til å vurdere om endring av pensjonsordning kan være fornuftig for egen bedrift.