Klatring i mast

Elmontører trenger normalt ikke yrkessjåførbevis

Energiavtale I & II • Energi

Statens Vegvesen krever ikke at montører som er ute på ordinære oppdrag må ha yrkessjåførbevis.

Yrkessjåførforskriftens § 1 e sier: «Forskriften gjelder ikke for fører av kjøretøy (e) som benyttes til frakt av materiell eller utstyr som skal brukes i forbindelse med utøvelse av yrke, forutsatt at det å føre kjøretøyet ikke er personens hovedaktivitet»

Statens Vegvesen presiserer at følgende vilkår må være oppfylt for at man er unntatt. For det første må utstyret som transporteres være ment til bruk i montørens arbeid. I tillegg må det å føre kjøretøyet ikke være montørens hovedaktivitet. Kjøringen må være et hjelpemiddel for utførelsen av hovedaktiviteten – montøroppdraget. I tillegg må det være nærhet i tid mellom transporten og bruken av materiellet, i følge Statens veivesen må det være slik at man transporterer materiellet ut samme dag som man skal bruke det. KS Bedrift mener det bør være helt åpenbart at materiellet ikke behøver å bli brukt opp samme dag, men ordlyden fra Statens Vegvesen kan tolkes slik hvis en ønsker å problematisere spørsmålet.

Så lenge den montøren som også kjører bilen deltar i arbeidet som gjøres ute på stedet, vil det ikke være nødvendig med yrkessjåførkompetanse.

Statens vegvesen ønsker ikke å gi dispensasjon på generelt grunnlag for energibransjen, og tar forbehold om endringer som senere måtte komme som følge av EU regelverk.Inntil videre, anbefaler vi at dere har en kopi av vedlagte brev tilgjengelig i bilene – i tilfelle kontroll.

Brev fra Statens Vegvesen