Vannkraft09.jpg
Foto: iStock
Energiavtale I og II:

Energiforhandlingene 2016 - partene er enige

Energiavtale I & II • Energi

Partene til Energiavtale I kom til enighet den 8. november, etter en nesten syv uker lang streik. Partene til Energiavtale II kom til enighet den 23. september.

De som er omfattet av Energiavtale I skal få årets tillegg fra den datoen da streiken var over, altså 8. november. Beregningene som skal gjøres til det lokale lønnsoppgjøret må gjøres som om de skulle hatt virkning fra 1. juli.

De som er omfattet av Energiavtale II skal som hovedregel få lokale lønnstillegg fra 1. juli. 

For begge avtaler kan partene bli enige om andre virkningstidspunkt for lokale lønnstillegg. 

Informasjon til bedrifter som følger Energiavtale I og II

Protokoll Energiavtale I

Vedlegg til protokoll Energiavtale I 

Protokoll samt vedlegg til protokoll Energiavtale II