haandtrykk-i-farger-istock.jpg
Motpartene som forhandler om Energiavtale I og II er kommet til enighet i årets tariffoppgjør. (Foto: iStock).
Tariffoppgjør 2018 Energiavtale I og II:

Energiforhandlingene 2018 - partene er enige

Energiavtale I & II • Energi

KS Bedrift ble onsdag 30. mai kl. 12.00 enige med arbeidstakerorganisasjonene om ny Energiavtale I og II. Avtalene regulerer bestemmelser om lønn og diverse tillegg for nær 100 energibedrifter knyttet til KS Bedrift.

Ny avtale gjelder fra 1. juni 2018. Oppgjøret innebærer blant annet et generelt tillegg på kr. 3510,- til ansatte i Energiavtale I, samt en økning i minstelønnssatsene på 5 prosent. I tillegg ble vakttilleggene knyttet til beredskapsvakt hevet med kr. 15,-.

-Oppgjøret ligger innenfor et ansvarlig økonomisk nivå og legger et godt grunnlag for lokale forhandlinger ute i bedriftene, sier administrerende direktør Øivind Brevik i KS Bedrift.

Årets tariffoppgjør var et såkalt «hovedoppgjør» der hele avtalen var oppe til revisjon.

Partene har frist til onsdag 20. juni kl 12:00 for å svare på om de godtar det anbefalte forslaget.

KS Bedrift kommer tilbake til våre medlemmer med ytterligere informasjon om oppgjøret.

LENKER: 
Protokoll ny Energiavtale I pr. 1. juni 2018
Protokoll ny Energiavtale II pr. 1. juni 2018

Kontaktpersoner KS Bedrift:
Frode B. Nilssen, direktør KS Bedrift Arbeidsgiverservice
Mobil: 480 09 337
frode.nilssen@ks.no

Barbro Noss, direktør for arbeidsliv
Mobil: 402 36 492
barbro.noss@ks.no