Norge05
Partene som er knyttet til KS Bedrifts Energiavtale I og II er kommet til enighet om lønnstillegg for ansatte. (Foto: iStock).
Energiavtale I og II:

Energiforhandlingene 2019 - partene er enige

Energiavtale I & II • Energi

Sent den 20. mai kom KS Bedrift til enighet med arbeidstakerorganisasjonene i mellomoppgjøret på Energiavtale I og II. I tillegg til at oppgjøret er innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, er det lagt opp til et tettere samarbeid om energiverkenes utvikling og samfunnsansvar.

Resultatet innebærer at alle ansatte som er knyttet til Energiavtale I får et tillegg på kr. 7312,- med virkning fra 1. juli 2019. Minstelønnssatsene i samme avtale oppjusteres med kr. 6268,- med virkning fra 1. juni 2019.

Det er også enighet om at det endelige resultatet fra kommuneoppgjøret om ny offentlig tjenestepensjon skal gjelde for energiavtalene når dette foreligger.

- Resultatet forventes, sammen med de forestående lokale forhandlingene, å ligge på linje med sammenlignbare tariffområder, sa administrerende direktør i KS Bedrift, Øivind Brevik. Derfor mener jeg at dette er et resultat som energibedriftene bør kunne leve greit med, la han til.

Her kan du lese informasjon om tariffoppgjøret 2019 som vi har sendt ut per mail til alle energibedriftene.

Partene har frist til 11. juni med å godkjenne forhandlingsresultatet.

Her finner du vedlegg til protokollen på Energiavtale I

Her finner du vedlegg til protokollen på Energiavtale II

Energiavtale I er inngått mellom KS Bedrift på den ene siden, og organisasjonene EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat på den andre siden.

Energiavtale II er inngått mellom KS Bedrift på den ene siden, og NITO, Tekna, Econa, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet, Lederne og Det Norske Maskinistforbund på den andre siden.

Kontaktpersoner KS Bedrift:

Barbro Noss, forhandlingsdirektør
Mobil: 402 36 492

Frode B. Nilssen, direktør KS Bedrift Arbeidsgiverservice
Mobil: 480 09 337