Foto American Public Power Association - for nett siste.jpg
Foto: American Public Power Association / Unsplash
Lokale lønnsforhandlinger i energiselskapene 2019:

Energiforhandlingene 2019 - relevant statistikk

Energiavtale I & II • Energi

Klikk på lenken under for å få lønns- og personalstatistikk for arbeidstakere i energisektoren per 1. desember 2018. Den er relevant for lønnsforhandlingene som gjennomføres lokalt i energibedriftene i 2019.