Mann Kobler Strømanlegg For Nett (2)
Partene til energiavtale I og II er kommet til enighet. (Illustrasjonsbilde)
Energiavtale I og II:

Energiforhandlingene 2021 - partene er enige

Energiavtale I & II • Energi

Samfunnsbedriftene og arbeidstakerorganisasjonene er enige i mellomoppgjøret om Energiavtale I og II.

Samfunnsbedriftene ble 7. juni enige med arbeidstakerorganisasjonene om hvilke lønnstillegg som skal gis i Energiavtale I. I tillegg er det enighet om å nedsette et partsammensatt utvalg for å jobbe med kompetanseutvikling. Her deltar partene både i Energiavtale I og II.

- Partene ble enige i god tid før fristens utløp, og det er jeg fornøyd med, sier forhandlingsleder Barbro Noss. - Det var et godt forhandlingsklima og vi opplevde motpartene som konstruktive. Årets tarifforhandlinger var et mellomoppgjør der det kun ble forhandlet om lønnstillegg.

Det ble gitt økning i minstelønninger på 3% og et generelt tillegg på kr. 10 300 til alle på Energiavtale I. Oppgjøret har en ramme på 2,8%.

- Med dette sikres kjøpekraften for de ansatte, samtidig som det legges til rette for bærekraftig økonomisk drift i energibedriftene, sier Noss.

Det er satt frist til 28. juni for å godkjenne forhandlingsresultatet. Vi kommer tilbake med mer informasjon om resultatet og hvordan dette skal gjennomføres, blant annet gjennom lokale forhandlinger.

Oppgjøret gjelder alle energibedriftene som er knyttet til Energiavtale I og II.

Spørsmål om oppgjøret kan rettes til forhandlingsleder Barbro Noss eller direktør arbeidsgiverservice Frode B. Nilssen.