Kraftledninger03 Istock For Nett
Foto: iStock
Energiavtale I & II 2020 - 2022

Energiforhandlingene 2021 - relevant statistikk

Energiavtale I & II • Energi

I lenkene til høyre finner du relevant statistikk for både de sentrale og de lokale forhandlingene som gjennomføres for energiverk i Samfunnsbedriftenes tariffområde for 2021.