foto - ontonic : unsplash.jpg
Illustrasjonsbilde. (Foto: Ontonic / Unsplash)
Energiavtale I & II 2022 - 2024

Energioppgjøret 2022 finner sted 27.-28. september

Energiavtale I & II • Energi

Årets energioppgjør finner sted til høsten. Forhandlingene starter opp 27. september, og skal være ferdigstilt innen utgangen av 28. september kl. 24:00.

Årets forhandlinger er et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at det kan forhandles om alle bestemmelsene i avtalen, og ikke bare lønn.

De lokale forhandlingene som gjøres ute i den enkelte energibedrift kan først finne sted etter at de sentrale forhandlingene er gjennomført til høsten.

Her kan du finne relevant statistikk for energiforhandlingene 2022.