Energioppgjøret Barbro Noss Presenterer Tilbudet Foto NBL Fotokrom For Nett Speilvendt
Energioppgjøret 2022 er et hovedoppgjør. Her presenterer forhandlingsdirektør Barbro Noss (nr. tre fra venstre) Samfunnsbedriftenes tilbud nr. to for arbeidstagersiden. (Foto: Nico Biørn-Lian)
Energiavtale I & II 2022 - 2024

Energioppgjøret 2022 finner sted 27.-28. september

Energiavtale I & II • Energi

Årets energioppgjør starter opp 27. september, og skal være ferdigstilt innen utgangen av 28. september kl. 24:00.

Årets forhandlinger er et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at det kan forhandles om alle bestemmelsene i avtalen, og ikke bare lønn.

De lokale forhandlingene som gjøres ute i den enkelte energibedrift kan først finne sted etter at de sentrale forhandlingene er gjennomført.

Her kan du finne relevant statistikk for energiforhandlingene 2022.