Hovedavtalen har tre deler:

Del A regulerer forhandlingsordningen og gjelder alle

Del B er kun for kommuner og kommunale foretak (KF-er)

Del C er for bedrifter

Hovedavtalen gjelder i perioden 01.01.2022–31.12.2023. Klikk på lenke i feltet under for å lese avtalen (PDF). 

Den trykte versjonen av Hovedavtalen (HA) kan bestilles på kundeservice@kommuneforlaget.no.