Hovedavtalen har tre deler:

Del A regulerer forhandlingsordningen og gjelder alle

Del B er kun for kommuner og kommunale foretak (KF-er)

Del C er for bedrifter

Hovedavtalen gjelder i perioden 01.01.2020–31.12.2021. Klikk på lenke i det hvite feltet under for å lese avtalen (PDF). 

Den trykte versjonen av Hovedavtalen (HA) kan bestilles på kundeservice@kommuneforlaget.no.