Hovedtariffoppgjøret 2021 starter opp den 21. april og sluttføres den 1. mai. Du kan lese mer om forhandlingene ved å klikke her.

Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder for alle våre medlemsbedrifter som ikke er knyttet til energiavtalene eller Bedriftsavtalen.

Samfunnsbedriftene representerer bedriftene når Hovedtariffavtalen revideres. Alt om pensjon er tatt ut av Hovedtariffavtalen og lagt inn i Særavtale om pensjonsordninger (SGS 2020).