Hovedtariffavtalen (HTA) gjelder for alle våre medlemsbedrifter som ikke er knyttet til energiavtalene eller Bedriftsavtalen.

Samfunnsbedriftene representerer bedriftene når Hovedtariffavtalen revideres. Hovedtariffavtalen gjelder fra 1.05.18 - 30.04.20.