Enighet I HTA Foto Chris Liverani Unsplash (2)
Partene har kommet til enighet om endringer i Hovedtariffavtalen. (Foto: Chris Liverani / Unsplash)
Hovedtariffavtalen (HTA) 2022-2024

Enighet om Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen • Havn | Andre bransjer | Brann og redning

Gjennom mekling langt på overtid den 24. mai kom KS og forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne til enighet om Hovedtariffavtalen for kommunesektoren.

- Dette var et krevende hovedoppgjør. Derfor må en si seg fornøyd med at en til slutt kom til enighet med forhandlingssammenslutningene, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

Samfunnsbedriftene deltok i KS' forhandlingsdelegasjon for å sikre interessene til våre medlemsbedrifter.

- Resultatet tar hensyn til usikkerheten rundt utviklingen i norsk økonomi. Det er et bidrag til at medlemmene kan konkurrere om arbeidskraften de trenger i et stadig strammere arbeidsmarked.

Med en generell lønnsøkning på 3,8 prosent landet hovedtariffoppgjøret litt utenfor rammen på 3,7 prosent som ble satt av konkurranseutsatt industri – det såkalte frontfaget.

Forhandlingsresultatet gjelder kun bedriftene som er tilknyttet Hovedtariffavtalen (HTA). Om du er usikker på hvilken tariffavtale din bedrift følger, kan du lese mer i boksen oppe til høyre.

Viktige punkter i avtalen

  • Økt godtgjøring for turnusarbeid helg, kveld og natt. Dette gjennomføres fra 1. januar 2023.
  • Høyere startlønn for nyutdannede arbeidstakere med fag- eller høyskoleutdanning. All arbeidserfaring vil inngå i ansienniteten. Derfor fjernes de to laveste trinnene, og startlønnen blir det som i dag tilsvarer fire års ansiennitet.
  • Nyutdannede med fem års utdanning får en startlønn på minst 563.800 kroner.
  • Nyutdannede med tre års utdanning får en startlønn på minst 459.100 kroner.
  • Tydeligere formuleringer om at ansatte skal få lønnsmessig uttelling for relevant etter- og videreutdanning.

- Vi lever i en tid med en viss usikkerhet om den økonomiske utviklingen. Ikke minst derfor er det bra at oppgjøret ble landet på en helhetlig og ansvarlig måte, sier Brevik.

Mer detaljer om oppgjøret kan du lese på KS' nettside.


Spørsmål om forhandlingsresultatet?

Kontakt direktør for Samfunnsbedriftenes Arbeidsgiverservice Frode B. Nilssen, tlf: 480 09 337