Eldre Par Snakker Pensjon (2)
SGS 2020 er reforhandlet

Offentlig tjenestepensjon – partene er enige om revisjon

Hovedtariffavtalen • Havn | Andre bransjer | Brann og redning

Partene i kommunal sektor ble 3. november enige om endringer i offentlig tjenestepensjon (SGS 2020). Avtalen trer i kraft 1. januar 2022 og gjelder ut 2023.

Den nye avtalen om pensjonsordninger gjelder både de av Samfunnsbedriftenes medlemmer som følger Hovedtariffavtalen (HTA), og de som følger Bedriftsavtalen og fortsatt har offentlig tjenestepensjon som bedriftens pensjonsordning.

For de av Samfunnsbedriftenes medlemmer som følger hovedtariffavtalen, gjelder den nye ordningen fra nyttår av. På sin nettside oppsummerer kommunenes organisasjon KS de viktigste endringene:

Del I §10-2: «Ved ulønnet permisjon hvor arbeidstaker mottar pleiepenger betales likevel full premie i inntil 3 år». Endringen medfører at det skal betales full premie i inntil 3 år for arbeidstakere som har ulønnet permisjon og mottar pleiepenger.

Del II §7: «Det gjelder likevel et toleransebeløp på 30.000 kroner.» Dette medfører at beløpet AFP-pensjonister kan tjene, uten avkortning i pensjon, er økt til kr. 30000,-

Les mer på KS’ nettsted