annie-spratt-568704-unsplash.jpg
Foto: Annie Spratt
SFS 2201:

Særavtale for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager

Særavtaler • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

SFS 2201 er en sentral forbundsvis særavtale som gjelder barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager. 

Avtalen er inngått mellom KS og Fagforbundet, Musikernes Fellesorganisasjon, Skolenes Landsforbund, FO, Delta, Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og Norsk Ergoterapeutforbund. 

SFS 2201: Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager