iStock-511650770.jpg
Foto: iStock

OU-midler

Særavtaler • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Avtalen er forlenget til 31.12.2018. Et partssammensatt utvalg skal vurdere behov for endringer i avtalen før neste reforhandling.

Se vår samleside om OU-midlene