Fra Australia - William Karl.jpg
Foto: William Karl.
Avtale SGS 1001 om dekning av utgifter til reise og kost

Reiseregulativet

Særavtaler • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Her finner du "Reiseregulativet" (SGS 1001). Denne særavtalen presiserer hvordan man skal dekke utgifter til reise og kost på tjenesteoppdrag.