Pensjonist Foto Istock For Nett
Illustrasjonsbilde. (Foto: iStock)
SGS 2020

Særavtale om pensjonsordninger 16.9.2020–31.12.2021

Særavtaler • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Særavtale om pensjonsordninger (SGS 2020) gjelder for alle våre medlemsbedrifter som følger Hovedtariffavtalen.