Fra Oevelse Ved Holmestrandsporten (Krediter VIBR) (2)
Fra øvelse ved Holmestrandsporten. (Foto: Vestfold interkommunale brannvesen).
SFS 2404 – Justering av tidligere risikotillegg

Slik skal "risikobeløpet" justeres fra 1. januar 2021

Særavtaler • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Arbeidsgivere som følger «Brannavtalen» (SFS 2404) skal fra 1. januar 2021 benytte faktoren 3,64 prosent når de regner ut tillegget som tidligere ble omtalt som risikotillegget.

Ved forhandlingene i 2016 ble partene enige om at risikotillegget utgikk i sin opprinnelige form og skulle omgjøres til et beløp. Dette oppgjøret hadde virkning fra 1. januar 2017. Endringen ble beskrevet i B/9-2016.

Grunnlaget for dette er årslønnsveksten for kapittel 4 ved at justeringen av tillegget per 1. januar hvert år baserer seg på den prosentvise veksten i det sentrale tillegget (datolønnsvekst) i kapittel 4 foregående tariffoppgjør/år. Jfr. TBSK-rapporten og elementene i tariffoppgjøret.

Den faktoren som man skal benytte til å justere tillegget pr. 1. januar 2021 er altså 3,64 prosent.