Årets tariffoppgjør var et såkalt mellomoppgjør der man normalt kun forhandler om lønn og lønnstillegg.