Programmet gjennomføres med fire fellessamlinger à to dager, samt individuelle ledersamtaler mellom samlingene. Metodikk på samlingene er en kombinasjon av faglige innlegg, plenumsdiskusjoner, gruppeoppgaver, trening og refleksjon.

Mer informasjon med pris, datoer og sted for samlingene kommer.

 

Kontaktperson:
Bjørg Åse Wølneberg
Rådgiver KS Bedrift


E-post: bjorg.ase.wolneberg@ks.no
Mobil: 982 49 423