Vi ønsker tettere kontakt med våre medlemmer, og kommer gjerne på besøk.

Det er også mulighet for et skreddersydd kursopplegg innen arbeidsgiverrelaterte temaer fra oss i Samfunnsbedriftene Arbeidsgiverservice. Alle kursene kan tilpasses særlige problemstillinger som bedriften ønsker belyst.

Kursene avholdes som 1-dagskurs på bedriften. Dere velger selv antall deltakere, og om dere vil samarbeide med andre bedrifter (i nærheten, i bransjen) om opplegget. Kursene blir delvis finansiert av OU-midler, slik at kostnadene pr. kurs blir lave.