OU-kontingent 2015 Energiavtalene

OU-midler (Arbeidsgiveropplæring) • Energi

Det rådgivende utvalget for OU-ordningen skal fastsette satsene for 2015, jf. Energiavtale I § 16 og Energiavtale II vedlegg C.

OU-midlene skal totalt utgjøre 0,24 % av lønnsmassen pr. 1.12. det forutgående år.

Nå er lønnsmassetallene kjent og etter dette blir OU- kontingenten for 2015 til sammen kr. 1303. Av dette skal arbeidsgiver betale 2/3, som blir kr. 869. De ansattes andel pr. årsverk blir dermed kr. 434.