OU-kontingent 2017 - Hovedtariffavtalen og Bedriftsavtalen

OU-midler (Arbeidsgiveropplæring) • Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

I følge særavtale SGS 1020, pkt. 4, skal OU-midlene totalt utgjøre 0,24 prosent av lønnsmassen pr. 1.12. det forutgående år.

Nå er lønnsmassetallene kjent og etter dette blir OU- kontingenten for 2017 til sammen kr. 883,20 pr. ansatt pr. år.

B-rundskriv 1-2017 kan lastes ned her.

Scroll ned på denne listen over særavtaler for å finne "SGS 1020 OU-midler"