Søknadsskjema OU-midler - Bedriftens egne ansatte holder kurs

OU-midler (Arbeidsgiveropplæring) • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

For kurs og lederutviklingsprogram hvor ansatte i bedriften er kursholder/foreleser refunderes eventuelt reelle, dokumenterte utgifter til reelle honorar (ikke vanlige lønnsmidler).

Last ned søknadsskjema

 

Hit sender du ferdig utfylt søknad:

Bedrifter som følger Hovedtariffavtalen eller Bedriftsavtalen kan sende søknadene per post til KS' vanlige adresse, eller per e-post til ou-midler@ks.no. Kontaktperson for søknader om OU-midlene er spesialkonsulent Sissel Haugen Daldosso.

Energibedriftene kan sende søknadene per post til KS Bedrifts vanlige adresse, eller per e-post til Trygve Nøst. Kontaktperson for søknader om OU-midlene er spesialrådgiver Trygve Nøst.