Søk

1500 havvindmøller de neste 20 årene

Portrett av Jonas Gahr Støre.
Statsminster Jonas Gahr Støre presenterte 11. mai regjeringens mål om havvindsatsing sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Regjeringen
|
Publisert:
11. mai 2022

Samfunnsbedriftene har ved flere anledninger påpekt at Norge trenger tydelige energimål. Onsdag la statsministeren frem klare mål og ambisjoner for havvind frem til 2040. Dette er et skritt i riktig retning.

I tilleggsmeldingen til energimeldingen som regjeringen presenterte rett før påske, etterlyste vi mer klare mål for ny kraftproduksjon. Det ble også presisert under høringen i Stortinget 2. mai. Nå, rett før energimeldingene skal behandles i Stortinget, kommer regjeringen opp med klare mål for havvindsatsingen.
Onsdag la da statsminister Jonas Gahr Støre frem regjeringens ambisiøse plan om at de innen 2040 skal tildele områder for 30 000 MW havvindproduksjon i Norge. Det vil kunne gi Norge 120 TWh ny kraftproduksjon, omtrent det dobbelte av hva den totale kraftproduksjonen er i dag.

1500 havvindmøller

Samfunnsbedriftene ser på klare mål som helt avgjørende for at vi både skal nå klimamålene og kunne levere nok fornybar kraft til en lav pris til både private ot næringsliv.
Selv om kraft fra havvind ikke er hva som kan realiseres raskest, så er det det området med størst potensiale.
– Med denne ambisjonen går vi fra de to havvindmøllene som er i drift i dag til om lag 1500 havvindmøller. Byggingen skal skje i løpet av de neste 20 årene, sa Gahr Støre da han møtte pressen onsdag morgen.
Regjeringen tar sikte på å gjennomføre neste runde med tildeling av konsesjoner for havvind i nye områder i 2025. Olje- og energiminister Terje Aasland, presiserte under pressekonferansen at de nå vil effektivere konsesjonsbehandlingen ved å vurdere konsesjon og godkjenning av detaljplan samlet, og dermed spare tid.
Under pressekonferansen påpekte han også at regjeringen ser for seg at en god del av tildelingene er bygget ut allerede før 2040.

Krever mer nett

Flere etterspurte en enda raskere utbyggingstakt og satt spørsmål rundt hvorfor man måtte vente til 2025 med en ny tildelingsrunde. Her var Aasland klar på at det var viktig at dette skjedde i samsvar med nettutbyggingen i Norge.
Nettopp en raskere utbygging av nettet, har også Samfunnsbedriftene påpekt tidligere. Ikke minst har vi spilt inn til Strømnettutvalget at man bør vurdere om staten skal forskuttere utbygging av sentralnettet i stedet for å vente til disse prosjektene blir samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Høyre etterlyste mål og rammer

Forslaget skal nå til behandling i Stortinget. Høyre har tidligere etterlyst klare mål for havvindsatsingen, og påpeker at dette var i siste liten for at det også skal kunne behandles sammen med energimeldingen og tilleggsmeldingen som ble lagt frem før påske.
Høyre er imidlertid klare på at rammene må være klare, og at det må hybridkabler på plass for at en storstilt utbygging som dette.
Når det gjelder om det kun skal fraktes strøm fra havvindanlegg til land, eller om det er aktuelt med hybridkabler, så presiserte både statsminister Gahr Støre og olje- og energiminister Aasland, at det kun er første utbygging av Sørlige Nordsjø II, de har fastsatt at det skal være radialer til Norge. Utover det vil hvert enkelt prosjekt vurderes hvorvidt det blir hybridkabler eller radialer enten til Norge eller til utlandet.
Statsministeren påpekte at med en så massiv utbygging som dette vil innebære, så er det åpenbart nødvendig med kabler ut, da Norge ikke vil ha behov for all denne kraften selv.

SV: Altfor slapt

Regjeringen har i stor grad støttet seg på SV for å få gjennomslag. De vil nok støtte opp om forslaget, men uttaler likevel i en pressemelding at de synes forlaget er for lite ambisiøst.
– Dette er altfor slapt. Det holder ikke å sette ambisiøse mål uten å ha noen virkemidler. Det er heller ikke avklart hvem som skal betale for dette, det kunne oljeselskapene gjort, sier energipolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken, i en melding.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern