Søk

Ansattes plikter ved sykefravær

Foto: Isabella and Zsa Fischer
|
Publisert:
29. juni 2017

Det er skrevet mye og holdt mange kurs om arbeidsgivers plikter overfor syke arbeidstakere. Dette er selvfølgelig viktig kunnskap for enhver arbeidsgiver og ikke noe man bør ta lett på. Men hvilke plikter har egentlig en sykemeldt arbeidstaker?

Sykemeldte arbeidstakere har en generell «medvirkningsplikt» for at oppfølgingsarbeidet skal bli så bra som mulig og at vedkommende kan komme tilbake på jobb raskest mulig. Dette er ikke en «sovende» bestemmelse uten innhold, men innebærer at en sykemeldt medarbeider som motarbeider dette arbeidet eller f.eks. gjør seg utilgjengelig på telefon, kan oppleve at dette får konsekvenser.
Lag gode rutiner for hvordan arbeidstakere skal melde fra om at de er blitt syk. Ikke aksepter at slik melding sendes på e-post eller SMS. Arbeidstakere som er blitt syke bør snakke med nærmeste leder m/personalansvar. Oppnås ikke kontakt med leder, kan melding sendes og lederen ringer tilbake. Den første samtalen med lederen er viktig.

Syke arbeidstakere plikter å:

  • Gi beskjed til nærmeste leder om sykefravær så tidlig som mulig og senest innen arbeidsdagens slutt.
  • Forberede seg på samtale med leder ved å tenke gjennom om det er mulig å gjøre andre arbeidsoppgaver og hva som evt. skal til for at andre oppgaver kan utføres.
  • Så tidlig som mulig i egenmeldingsperioden -avklare og kommunisere til leder hva hun/han kan gjøre (funksjonsevne), om fraværet er arbeidsrelatert og forventet fraværslengde.
  • Fylle ut egenmelding når vedkommende gjenopptar arbeidet.
  • Levere sykmelding fra lege til arbeidsgiver senest 14 dager etter at egenmeldingsperioden har løpt ut.
  • Ved sykmelding gi leder informasjon om egen funksjonsevne, antatt varighet på fraværet og forslag til tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen (ikke plikt til å oppgi diagnose eller private opplysninger).
  • Være forberedt og innstilt på å gjøre andre oppgaver i sykemeldingsperioden.
  • Bidra aktivt i utforming og gjennomføring av oppfølgingsplan sammen med arbeidsgiver (skal foreligge senest 4 uker etter sykmelding).
  • Møte til dialogmøte (arbeidsgiver innkaller) - senest etter 7 uker.
  • Møte til dialogmøte som NAV innkaller til -senest etter 26 uker

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern